+8613831176073   : emily@jhlasertube.com
  • Ürün adı
  • Kelimeler
  • Ürün modeli
  • Ürün özeti
  • Ürün açıklaması
  • Tam metin araması
Ev » Haber » Blog »  30 w 40 w 50 w 60 w 80 w 100w120 w 130 w 150 w CO2 amplifikatör kullanarak CO2 tüp sürüş devresi

 30 w 40 w 50 w 60 w 80 w 100w120 w 130 w 150 w CO2 amplifikatör kullanarak CO2 tüp sürüş devresi

Görüntüleme sayısı:3     Yazar:Bu siteyi düzenle     Gönderildi: 2018-12-27      Kaynak:Bu site

30w 40w 50w 60w 80w 100w120w 130w 150W CO2 lazer tüpü Önceki tekniğin eksikliklerinin bir kısmını veya bir kısmını aşan bir işlemsel yükselteç kullanan tahrik devresi.30w 40w 50w 60w 80w 100w120w 130w 150W CO2 lazer tüpü bir işlemsel kuvvetlendirici kullanarak tahrik devresini,30w 40w 50w 60w 80w 100w120w 130w 150W CO2 lazer tüpü ve bir birinci işlemsel yükselteç,30w 40w 50w 60w 80w 100w120w 130w 150W CO2 lazer tüpü bir lazer diyot ve bir fotodiyot içerir; lazer diyodu ve fotodiyot eşzamanlı olarak çipin çalışma voltajına bağlıdır ve lazer diyodun çalışma durumu ileri iletim durumundadır, fotodiyot çalışma durumu tersine kesme durumudur;

Birinci işlemsel yükselticinin ters terminali çalışma voltajına ve birinci işlemsel yükselticinin çıkış ucu lazer diyoduna bağlanır. Birinci işlemsel yükselticinin ters çevrilmemiş terminali topraklanır ve fotodiyotlara bağlanır; çalışma voltajı bir birinci direnç üzerinden bağlanır. Birinci işlemsel yükselticinin ters çevirme terminali, birinci işlemsel yükselticinin ters çevirme terminali ile birinci işlemsel yükselticinin çıkış terminali arasına bir birinci kondansatör yerleştirilmiştir. İçinde30w 40w 50w 60w 80w 100w120w 130w 150W CO2 lazer tüpü Mevcut buluşun işlemsel yükselticisini kullanan tahrik devresi, birinci işlemsel yükselticinin ters çevirmeyen terminali fotodiyotlara bağlanabilir ve fotodiyot lazer diyodunun optik yoğunluğunu elektriksel bir sinyale değiştirebilir, böylece ilk işlemsel hale getirilebilir amplifikatör, lazer diyotun çıkış gücünün kararlı olmasını sağlamak için fotodiyot ve lazer diyot arasında kapalı bir döngü kontrolü oluşturulabilir. Ek olarak, işlemsel yükselteç sıcaklığa karşı daha az hassas olduğundan ve cihazın düzgünlüğünden daha az etkilendiğinden, lazer diyotun gerçek çıktı gücünün tasarım çıktı gücünden önemli ölçüde sapmamasını sağlamak daha iyidir. Tercihen, birinci işlemsel yükselticinin ters çevirme terminali ikinci kapasitörden topraklanır ve ayrıca yedinci dirençten topraklanır. İkinci kapasitör 104 değerindedir ve yedinci direnç 100 KΩ direncine sahiptir. Böylece, birinci işlemsel yükselticinin ters ucu daha iyi bir tepki hızına sahip olabilir. Tercihen, birinci işlemsel yükselticinin ters çevirmeyen terminali, bir sekizinci direnç vasıtasıyla topraklanır ve sekizinci dirençin direnci 1.5 KΩ'dur. Tercihen, birinci rezistansın direnci 10 KΩ, birinci kapasitörün değeri 221'dir ve çipin çalışma voltajı +3,3 V'dur. Tercihen, çipin çalışma voltajının erişim noktası üçüncü tarafından topraklanır kapasitör ve dördüncü kapasitörden topraklanmış. Üçüncü kapasitör 106 değerine sahiptir ve dördüncü kapasitör 104 değerine sahiptir. Tercihen, lazer diyot beşinci bir kapasitöre paralel olarak bağlanır, beşinci kapasitör 103 değerine sahiptir.30w 40w 50w 60w 80w 100w120w 130w 150W CO2 lazer tüpü Kapama arayüzü ayrıca birinci işlemsel yükselticinin ters çevrilmemiş ucuna çizilir ve aralarında dokuzuncu bir direnç bulunur.30w 40w 50w 60w 80w 100w120w 130w 150W CO2 lazer tüpü Kapama arayüzü ve birinci işlemsel yükselticinin ters çevrilmemiş terminali ve dokuzuncu direncin direnci 10KΩ'dur. Bu, lazer diyodunun, yüksek bir seviyeye uygulanarak kapatılmasını tercih eder.30w 40w 50w 60w 80w 100w120w 130w 150W CO2 lazer tüpü kapanış arayüzü. Lazer ölçümü alanında kullanılmak üzere bir otomatik kalibrasyon optik güç devresi olup,30w 40w 50w 60w 80w 100w120w 130w 150W CO2 lazer tüpü IC1 ve bir çift işlemsel yükselteç IC2,30w 40w 50w 60w 80w 100w120w 130w 150W CO2 lazer tüpü Bir lazer diyot LD ve bir fotodiyot PD içeren IC1, çift işlemsel kuvvetlendirici IC2 bir birinci işlemsel kuvvetlendirici 110 ve ikinci işlemsel kuvvetlendirici 120'yi içerir; lazer diyodu LD ve fotodiyot PD eşzamanlı olarak bir çip işletme voltajı VDD'ye bağlanır ve lazer diyodu LD bir ileri iletim durumundadır ve fotodiyot PD ters bir durumdadır;

Birinci işlemsel yükselticinin (110) ters terminali, işletim gerilimine (Vi) ve birinci işlemsel yükselticinin (110) çıkış ucu, lazer diyodu LD'ye bağlanır. Birinci işlemsel yükselticinin (110) ters çevrilmemiş terminali topraklanır ve fotodiyot PD'ye bağlanır; çalışma voltajı (Vi) Birinci direnç (Rl) birinci işlemsel yükselticinin (110) ters çevirme terminaline bağlanır ve birinci kapasitör (C1), birinci işlemsel yükselticinin (110) ters dönme terminali ile birinci işlemsel yükselticinin (110) çıkış terminali arasında bulunur;

İkinci işlemsel kuvvetlendirici (120), lazer diyotu LD'nin çalışma akımını tespit etmek için bir diferansiyel kuvvetlendirici devre olarak yapılandırılmıştır. Bir ikinci direnç R2, birinci işlemsel yükselticinin 110 çıkış ucu ile lazer diyodu LD arasında seri olarak bağlanır; ve ikinci işlemsel yükselticinin (120) ters dönme terminali, ikinci direnç (R2), birinci işlemsel yükselticinin (110) çıkış ucunun bir ucuna, ikinci işlemsel yükselticinin (120) ters dönmeyen terminali, ikinci direnç R2'ye bağlanır ve lazer diyodunun (LD) bir ucuna bağlanır ve ikinci işlemsel yükselticinin (120) çıkış ucu, tespit akımı IAD'nin çıkışı için kullanılır. Algılama akımı IAD, çalışma voltajının Vi.

Bir üçüncü direnç R3, ikinci işlemsel yükselticinin 120 ters terminali ile ikinci direnç R2 arasında seri olarak bağlanır ve üçüncü direnç R3'ün direnci 10KΩ'dir; ikinci işlemsel yükselticinin (120) faz-içi terminali, ikinci direnç R2 ile seri olarak bağlanır. Direnç R4 ve dördüncü direnç R4'ün direnci 10KΩ'dur; ikinci işletim yükselticisinin (120) ters çevirme terminali ile ikinci işletim yükselticisinin (120) çıkış terminali arasına beşinci bir direnç R5 yerleştirilir ve beşinci direnç R5'in direnci 100K the'dur; İkinci işlemsel yükselticinin (120) ters çevirmeyen terminali de bir altıncı direnç (R6) üzerinden topraklanır ve altıncı direncin (R6) direnci 100KΩ'dur. Birinci işlemsel yükselticinin (110) ters çevirme terminali, ikinci kapasitör C2'den topraklanır ve ayrıca yedinci direnç R7'den topraklanmış. İkinci kapasitör C2 104 değerine sahiptir ve yedinci direnç R7 100 kΩ direncine sahiptir.

Birinci işlemsel yükselticinin (110) ters çevirmeyen terminali, bir sekizinci direnç (R8) üzerinden topraklanır ve sekizinci direnç (R8) direnci 1,5 K 1.5'dur. Birinci rezistör R1'in direnci 10KΩ, birinci kapasitörün C1 değeri 221 ve çip VDD'nin çalışma voltajı + 3.3V'dur. Lazer diyot LD, beşinci bir kapasitör C5 ile paralel olarak bağlanır ve beşinci kapasitör C5, 103 olarak etiketlenir. Dokuzuncu bir direnç R9, arasına yerleştirilir.30w 40w 50w 60w 80w 100w120w 130w 150W CO2 lazer tüpü kapanma arayüzü OSET ve birinci işlemsel yükselteç 110'un ters çevrilmemiş terminali ve dokuzuncu direnç R9'un direnci 10KΩ'dur.

30w 40w 50w 60w 80w 100w120w 130w 150W CO2 lazer tüpü Lazer diyodu LD'nin çalışma akımının tespit edilmediği, yani lazer diyodu LD'deki çalışma voltajı Vi, lazer diyotunun gerçek çalışma akımı tarafından geri besleme ayarlanmadığı için Uygulama l'den farklı bir sürüş devresi sağlanmıştır. LD. Her ne kadar ilk işlemsel yükselticinin (110) ve giriş arasındaki fotodiyot (PD) kapalı döngüsünün benimsenmesi nedeniyle, lazer diyot LD'nin gerçek işletme akımı ile lazer diyot LD'nin çalışma gerilimi Vi arasında kapalı döngü ayarı olmamasına rağmen son ve birinci işlemsel yükselticinin (110) çıkışı ve sonu Kontrol sistemi ayrıca, lazer diyotu LD'nin gerçek çıktı gücünün sıcaklıktan ve triyot performansından önceki teknikte kullanılan triyot performansından büyük ölçüde etkilenme probleminin üstesinden gelir. ve lazer diyot LD'nin gerçek çıktı gücü daha iyi bir stabiliteye sahip olabilir.


Ürün soruşturma

EN İYİ LAZER TÜP ÜRETİCİ YAPMAK

Ev

Telif hakkı ve kopya; 2018 Shijiazhuang Jinghang Lazer Teknolojisi Co, Ltd.
 Tarafından destekRongchuangmedia